Cynorthwyydd Meithrin – Prentis

Uplands a Threforys
£4.30 yr awr am y flwyddyn gyntaf, Isafswm Cyflog Cenedlaethol o flwyddyn 2
Isafswm o 32 awr yr wythnos
30.9.22

Dyma gyfle gwych i weithio i feithrinfa adnabyddus ac uchel ei pharch. Byddwch yn gweithio â phlant ifanc o 6 mis oed hyd at oed ysgol a bydd disgwyl i chi weithio ochr yn ochr â chydweithwyr i drefnu gweithgareddau chwarae dan do ac yn yr awyr agored, gan gynorthwyo gyda dyletswyddau toiled a sicrhau bod ystafelloedd yn ddeniadol ac yn cydymffurfio â gofynion Iechyd a Diogelwch. Rhaid i chi hefyd fod yn barod i helpu gyda rhai tasgau domestig megis paratoi byrbrydau, glanhau, helpu staff mewn ystafelloedd eraill ac ati.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dymuno sicrhau gyrfa ym maes Gofal Plant ac yn awyddus i ennill cymhwyster cydnabyddedig. Byddwn hefyd yn croesawu ceisiadau gan unigolion sy’n symud ymlaen o gymhwyster gofal plant lefel 1 i lefel 2. Dyma gyfle gwych i weithio i dîm cyfeillgar a sefydledig.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.