Cynorthwyydd Meithrin – Prentis

Yr Uplands
£4.30 yr awr
Amser Llawn
28.10.2021

Dyma gyfle gwych i weithio i feithrinfa adnabyddus ac uchel ei barch. Byddwch yn gweithio gyda phlant ifanc o 6 mid oed i oedran ysgol a bydd disgwyl i chi weithio ochr yn ochr â chydweithwyr cymwys i drefnu gweithgareddau chwarae dan do ac awyr agored. Byddwch hefyd yn cynorthwyo gyda dyletswyddau toiled, yn sicrhau bod ystafelloedd yn groesawgar ac yn cydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch. Yn ogystal, byddwch yn helpu i gyflawni rhai tasgau domestig megis paratoi byrbrydau, glanhau, helpu mewn ystafelloedd eraill ac ati.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gymhwyster lefel 2 ac mi fydd yn barod i ymgymryd â chymhwyster lefel 3 mewn gofal plant. Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm cyfeillgar a sefydledig.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.