Cynorthwyydd Marchnata Digidol (Contract Tymor Penodol)

Landore
£21,673 – £22,000
Full Time
17.03.23

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Marchnata Digidol i gefnogi datblygiad perthnasoedd cryf gydar Adran Fasnachol fewnol yn ogystal â chwmnïau digidol a marchnata allanol.Byddwch yn cefnogir Pennaeth Digidol i reoli a datblygu asedau digidol y clwb; Mae hyn yn cynnwys gwefan swyddogol y clwb, ap a sianeli digidol eraill i sicrhau bod y clwb yn darparu lefel eithriadol o ymgysylltu â chefnogwyr a dychweliad masnachol cryf.

Mae dyletswyddau pellach y rôl yn cynnwys: dadansoddi ymgysylltu ar draws ein holl sianeli digidol a gyrrur adran KPIs; gweithio ar y cyd ag adrannau cyfryngau a masnachol y clwb i helpu i gyflwyno ymgyrchoedd digidol llwyddiannus i‘n noddwyr an partneriaid (gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol); cynllunio a gweithredu ymgyrchoedd hysbysebu cyflogedig ar Meta, TikTok a Google; bod yn gyfrifol am adolygu canlyniadau ymgyrchoedd a chreu adroddiadau perthnasol a sicrhau bod deunyddiau marchnatar clybiau wediu diweddaru ar draws y Stadiwm a thu hwnt, gan gysylltu â thrydydd partïon i sicrhau bod cynnwys yn berthnasol.  Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn rheoli deunyddiau marchnata ar draws sgriniau digidol yn y Stadiwm a’r cyffiniau, ac i roi cefnogaeth gyffredinol ir tîm marchnata ar draws ymgyrchoedd manwerthu/tocynnau rheolaidd a lansiadau.

Yn ogystal, bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn goruchwylio coladu data allweddol yn rheolaidd, gan gynnwys dadansoddeg gwefannau craff a phrofion defnyddwyr, i fesur effaith gweithgaredd digidol y clwb, creu a chyflwyno adroddiadau misol ar gyfer pob sianel ddigidol i holl randdeiliaid y cwmni, yn ogystal ag adrodd pwrpasol ar gyfer ein prif noddwyr an partneriaid ac adolygu technolegau digidol newydd a chadwr clwb ar flaen y gad ym maes pêldroed. Bydd gofyn i chi werthuso ymchwil i gefnogwyr, amodaur farchnad a data cystadleuwyr yn rheolaidd, a gweithredu strategaethau digidol newydd fel y bon briodol a sicrhau bod asedau digidol y clwb yn rhan effeithiol o strategaethau marchnata a chyfathrebu ehangach y clwb.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales