Cynorthwyydd Marchnata Digidol a’r Cyfryngau

O Bell
£10 yr awr
Rhan amser
30/10/20

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Marchnata Digidol a’r Cyfryngau i weithio i gwmni datblygu meddalwedd. Rhaid ichi feddu ar brofiad blaenorol o reoli cyfryngau cymdeithasol, golygu fideos, ysgrifennu erthyglau a dyletswyddau marchnata perthnasol eraill. Bydd oriau cychwynnol y swydd yn gofyn ichi weithio rhyw 20 awr yr wythnos, ond gall yr oriau gynyddu ar ôl cwblhau cyfnod prawf llwyddiannus. Byddwch yn gweithio o bell, felly rhaid ichi gael cysylltiad rhyngrwyd cryf a dibynadwy.