Cynorthwyydd Manwerthu

Casllwchwr, Y Sgeti, Cimla, Canol y Ddinas
16-17 £5ya; 18-20 £7ya; 21-22 £9.18ya; 23+ £9.50ya
Amser Llawn & Rhan Amser
30.6.22

Crynodeb o’r rôl: Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Manwerthu i weithio mewn archfarchnad brysur. Byddwch yn gweithio i fanwerthwr mwyaf De Cymru, a bydd gofyn i chi gynnal safonau’r siop a gwasanaeth cwsmeriaid o’r radd flaenaf.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.