Cynorthwyydd Gwerthu

Rhydaman
£4.55 – £8.72 yr awr
Rhan amser
27.2.21

Rydym yn chwilio am Gynorthwywyr Gwerthu Rhan-amser i ymuno â siop yn Rhydaman. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn frwdfrydig, yn ddibynadwy ac yn gyfforddus yn ymgymryd ag amrywiaeth o dasgau gwahanol. Bydd dyletswyddau’ rôl yn cynnwys ailgyflenwi stoc, gwasanaeth cwsmeriaid a gweithredu’r tiliau.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.