Cynorthwyydd Gwerthu

Canol Dinas Abertawe
ICC
Rhan Amser
30.9.22

Rydyn ni’n recriwtio Cynorthwywyr Tymhorol ar gontractau tymor penodol. Mae’r adeg hon o’r flwyddyn yn dod â llawer o gyffro ac felly mae’n gallu bod yn brysur iawn yn ein siopau. Mae angen i chi allu rheoli tasgau amryfal, ond peidiwch â phoeni, cewch lawer o gymorth a hwyl ar hyd y ffordd. Bydd dyletswyddau’n cynnwys:

  • Cyflawni ein strategaeth addewid i gwsmeriaid drwy roi’r cwsmer wrth wraidd popeth a wnawn
  • Ymgysylltu â’n cwsmeriaid i wneud iddynt deimlo’n gartrefol a meithrin cysylltiadau fel eu bod yn gadael y siop â phrofiad cadarnhaol
  • Uwchwerthu a sicrhau bod gwerthiannau yn cael eu prosesu’n effeithlon ac yn gywir
  • Marchnata cynhyrchion ar draws y siop
  • Dadlwytho a dadbacio nwyddau pan fydd angen
  • Cynorthwyo gyda’r gwaith o gyfrif stoc a allai gynnwys gweithio y tu allan i oriau agor arferol y siop
  • Gweithio fel tîm i ddarparu’r profiad gorau i gwsmeriaid a chynorthwyo eich gilydd a chael hwyl ar hyd y ffordd

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.