Cynorthwyydd Gwerthu

Morfa / Treforys
National Minimum Wage
Rhan Amser
30.9.22

Rydym yn chwilio am Gynorthwywyr Tymhorol ar gontractau cyfnod penodol. Yn ystod y cyfnod cyffrous hwn o’r flwyddyn fe all fod yn brysur iawn yn ein siopau. Bydd angen i chi rheoli nifer o dasgau, ond peidiwch â phoeni, byddwch yn cael llawer o gefnogaeth a hwyl ar hyd y ffordd. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys:

Cyflawni ein strategaeth addewid cwsmeriaid drwy roi’r cwsmer yn gyntaf bob tro

Ymgysylltu â chwsmeriaid i wneud iddynt deimlo’n gartrefol a meithrin perhnasoedd â nhw fel eu bod yn cael profiad hapus cyn gadael y siop

Uwchwerthu a sicrhau bod pob gwerthiant yn cael ei brosesu’n effeithlon ac yn fanwl

Gwerthu nwyddau ar lawr y siop

Dadlwytho a dadbacio archebion lle bo angen

Cynorthwyo gyda threfnu stoc; gall hyn gynnwys gweithio y tu allan i oriau agor arferol y siop

Gweithio mewn tîm i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o’r radd flaenaf, gan gefnogi cydweithwyr a chael hwyl wrth wneud hynny.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.