Cynorthwyydd Gwerthiant – Manwerthu

Glandŵr
£9.50 yr awr
Rhan-amser
26.11.22

Mae gennym gyfle cyffrous i Gynorthwyydd Gwerthiant ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych i gwsmeriaid Siop Fanwerthu stadiwm Swansea.com. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru gweithio mewn tîm; mwynhau gweithio gyda’r cyhoedd; meddu ar ymagwedd gwrtais a chynorthwyol ac yn hyderus wrth fynd i’r afael â sefyllfaoedd heriol.

Bydd gennych sgiliau mathemateg sylfaenol er mwyn delio â thaliadau a gwirio stoc a byddwch yn hapus i ddefnyddio cyfleusterau cyfrifiadurol megis tiliau. Dyletswyddau cyffredinol: croesawu cwsmeriaid a chynnig cymorth iddynt, rhoi gwybodaeth i gwsmeriaid ar ein nwyddau, prosesu taliadau ac ad-daliadau, ailgyflenwi stoc a chynnal safonau’r siop.

Bydd ymgeiswyr delfrydol yn ddibynadwy ac yn meddu ar brofiad blaenorol o weithio ym maes manwerthu.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.