Cynorthwyydd Gweithdy dan Hyfforddiant

Abertawe
£4.55 – £8,72 yr awr
Amser Llawn
26/2/21

Mae cyfle wedi codi i ymuno â thîm o dechnegwyr yn un o gwmnïau gwerthu peiriannau gardd mwyaf blaenllaw De Cymru. Mae ganddynt, fel tîm, dros ganrif o brofiad yn cynnal a chadw amrywiaeth eang iawn o beiriannau.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei hyfforddi’n llawn ar bob agwedd yn y gweithdy ac mi fydd yn gallu ymgymryd â phob math o dasgau syml a thasgau mwy heriol megis gwasanaethu ac atgyweirio tractorau 40hp; trwsio offer torri cloddiau / llifiau cadwyn a gwasanaethu tractorau ac ati. Bydd pob diwrnod yn wahanol iawn felly dyma gyfle gwych i ddysgu!
Darperir hyfforddiant llawn i’r ymgeisydd llwyddiannus, ac mi fydd y person cywir yn cael cyfle i fynychu coleg.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.