Cynorthwyydd Gweinyddol – Prentis

Fforestfach
£5.00 yr awr
Amser Llawn
30.6.21

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Gynorthwyydd Gweinyddol dan hyfforddiant ymgymryd ag ystod eang o dasgau clerigol a dyletswyddau gweinyddol. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys darparu cymorth i staff a gweithwyr ein Hadran Argraffu, cynorthwyo gydag anghenion dyddiol y swyddfa a rheoli gwaith gweinyddol cyffredinol y cwmni.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.