Cynorthwyydd Gofal

Lleoliadau
£8.72 to £9.08 yr awr, yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau
Rolau Amser Llawn, Rhan Amser a Rhyddhad ar gael
26/2/21

Fel rhan o rôl cynorthwyydd gofal, byddwch yn cael cyfle bob dydd i helpu gwella safonau byw unigolion. Byddwch yn arwain y gad o ran darparu gofal a helpu unigolion i oresgyn heriau y maent yn eu hwynebu. Byddwch yn gofalu am amrywiaeth o ddefnyddwyr gwasanaeth sydd ag anghenion iechyd meddwl heriol, unigolion anabl, pobl sydd ag anawsterau dysgu ynghyd ag unigolion sydd yn dioddef o salwch hirdymor, felly bydd y rôl yn amrywiol iawn a bydd pob diwrnod yn wahanol i’w gilydd.

Mae dyletswyddau cynorthwyydd gofal yn amrywiol iawn, ac mi fydd gofyn i chi helpu Defnyddwyr Gwasanaeth â’u hanghenion uniongyrchol megis golchi, gwisgo a chynnal eu hylendid personol. Bydd y rôl hefyd yn gofyn i chi dod i adnabod defnyddwyr y gwasanaeth ar lefel bersonol, gan eu darparu â chymorth emosiynol a bod yn gwmni iddynt er mwyn cyfrannu’n gadarnhaol at eu lles.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.