Cynorthwyydd Gofal Plant

Y Mwmbwls
£9.50 yr awr (£10.42 o Ebrill)
Amser Llawn a Rhan-Amser
30.3.2023

Rydym yn recriwtio! Ydy’r feithrinfa hon yn addas ar eich cyfer chi? Rydym yn chwilio am weithiwr amser llawn neu ran-amser ymroddedig sy’n frwdfrydig dros ofal plant. Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus NVQ Lefel 3 mewn Gofal Plant (neu gymhwyster cyfwerth) a byddant yn awyddus i ddechrau gyrfa ym maes gofal plant a symud ymlaen i rolau Gweithwyr Allweddol.

Rydym yn feithrinfa arobryn yn y Mwmbwls ac mae gennym dîm gwych o staff ymroddedig ynghyd â thîm rheoli cefnogol sy’n rhoi ffocws cryf ar iechyd meddwl a lles. Mae’r rôl hon yn cynnig cyflog cystadleuol, gwyliau blynyddol a buddion a chostau gofal plant gostyngedig i blant y staff.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales