Cynorthwyydd Gofal Plant

Mumbles
Isafswm Cyflog Cenedlaethol – cyflog byw yn dilyn cyfnod prawf llwyddiannus
Rhan amser
26/02/21

Meithrin ac arwain plant 0-5 oed trwy addysg, chwarae a gweithgareddau. Bydd hyn yn cynnwys chwarae yn yr awyr agored a defnyddio un o’r saith ystafell chwarae sydd wedi’u cynllunio i wneud y mwyaf o ddiddordebau naturiol y plant. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gymwysterau gofal plant megis N.N.E.B / BTEC neu gymwysterau lefel 3 cyfwerth. Byddwn yn ystyried ymgeiswyr sydd â chymwysterau L2.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.