Cynorthwyydd Gofal Plant – Prentis

Mwmbwls
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
16-30 awr yr wythnos
31.10.22

Cefnogi a meithrin plant gan ofalu amdanynt, newid cewynnau, helpu gyda mynd i’r toiled a’u bwydo; gweithio ochr yn ochr â Gweithiwr Allweddol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.