Cynorthwyydd Gofal Plant Cymwysiedig

Mwmbwls
£9.50 yr awr
Amser Llawn
16.12.22

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Gofal Plant Cymwysedig i gyfrannu at feithrin plant 0-5 oed trwy addysg, chwarae a gweithgareddau. Bydd hyn yn cynnwys chwarae yn yr awyr agored a defnyddio un o’r saith ystafell chwarae â thema sy’n ysgogi natur chwilfrydig plant.

Bydd gan ymgeiswyr gymwysterau gofal plant megis N.N.E.B / BTEC neu’r cyfwerth, ac mae Lefel 2 (o leiaf) yn ofynnol. Rydym yn gyflogwr hyblyg iawn sy’n cefnogi a gofalu am les ac iechyd meddwl ein staff.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dechrau ym mis Ionawr 2023; fodd bynnag, byddwn yn ystyried cyflogi gweithiwr ar sail ran-amser ychydig cyn y Nadolig.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.