Cynorthwyydd Gofal (Gyda’r Nos)

Treboeth
£9.90 yr awr
Rhan-amser neu Amser Llawn
30.06.22

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig i ddarparu gofal cyffredinol i breswylwyr. Does dim angen i chi feddu ar brofiad blaenorol gan y darperir hyfforddiant lawn i’r ymgeiswyr llwyddiannus. Rhaid i bob ymgeisydd gytuno i ymgymryd â gwiriad DBS manylach.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.