Cynorthwyydd Gofal

Sgeti
£6.83 – £9.50 yr awr
Amser Llawn
31.7.22

Mae hwn yn gyfle ardderchog i ymuno â chartref gofal annibynnol yn Sgeti. Bydd y rôl yn cynnwys dod i adnabod preswylwyr a’u diddordebau a’u hanghenion, helpu gyda gofal personol fel golchi, defnyddio’r toiled a gwisgo, gweini prydau, diodydd a byrbrydau. Cyflawni tasgau cyffredinol fel gwaith tŷ, golchi dillad a siopa, cynorthwyo teuluoedd i ddod i arfer â chyfrifoldebau gofalu newydd, gweithio gyda gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol eraill i ddarparu gofal unigol a chynllun datblygu a hefyd helpu i drefnu gweithgareddau hamdden a chyflawni dyletswyddau cadw cofnodion dyddiol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.