Cynorthwyydd Cynnal a Chadw

Fairyhill
£6.75 – £9.00 yr awr
Rhan-amser
13.8.21

Mae cwmni lleoliad priodasau llwyddiannus yn chwilio am Gynorthwyydd Cynnal a Chadw i ymuno â’u tîm. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys gwneud mân atgyweiriadau, gosod offer, archwilio ac atgyweirio pob peth nad yw’n gweithio, yn ogystal ag ymgymryd â thasgau cynnal a chadw megis newid bylbiau. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad a sgiliau perthnasol ac mi fydd yn gwybod sut i ddefnyddio offer trydanol ac yn gallu gweithio’n effeithiol gyda’i ddwylo.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.