Cynorthwyydd Cynnal a Chadw Cyffredinol

Distribution Centre in Morfa, Llanelli
16-17 £5ya; 18-20 £7ya; 21-22 £9.18ya; 23+ £9.50ya
Llawn Amser & Rhan Amser
30.06.2022

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cynnal a Chadw Cyffredinol i ymuno â’n tîm i weithio i un o fanwerthwyr mwyaf De Cymru.

Byddwch yn cynorthwyo ein hadran Cynnal a Chadw trwy ymgymryd â thasgau cynnal a chadw cyffredinol, a bydd gofyn i chi deithio o safle i safle, sy’n golygu bod meddu ar drwydded yrru yn hanfodol. Byddwch yn derbyn ffôn symudol a cherbyd gan y cwmni.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.