Cynorthwyydd Cynhyrchu Cyffredinol dan Hyfforddiant

Waunarlwydd/Fforestfach
£4.81 – £9.50 yr awr
Amser Llawn
30.09.22

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dysgu sgiliau i gyflawni dyletswyddau ar draws yr holl agweddau ym maes cynhyrchu.

Byddwch yn derbyn hyfforddiant cynhwysfawr i fod yn hollol gymwys i gyflawni’r dyletswyddau canlynol yn eich rôl fel Cynorthwyydd Cynhyrchu Cyffredinol dan Hyfforddiant a fydd yn cwmpasu tasgau fel Gwaith Coed, Weldio a thasgau Mecanyddol wrth addasu bysiau fel eu bod yn fysiau ysgol sy’n cydymffurfio.

• Gosod gwregysau diogelwch
• Gosod sbwng yn y seddi
• Gosod cloriau
• Pecynnu seddau
• Helpu i lwytho a dadlwytho
• Cwblhau a/neu ddechrau gwaith papur olrhain cynhyrchu
• Rhoi gwybod i Oruchwyliwr Llawr y Siop pan fydd stociau cydrannau yn isel
• Cynnal a chadw peiriannau a sicrhau bod y man gwaith yn lân
• Unrhyw ddyletswyddau eraill fydd yn sicrhau bod y mannau cynnyrchu yn rhedeg yn esmwyth ac yn effeithlon.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.