Cynorthwyydd Cynhyrchu Bwyd

Fforestfach
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Rhan-amser
30/9/2020

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cynnyrch Bwyd i weithio o fewn amgylchedd ffatri i gynorthwyo gyda chynhyrchu ystod eang o fwyd, pacio a labeli eitemau a glanhau a rheoli stoc. Mae profiad o weithio mewn amgylchedd gynhyrchu bwyd yn fanteisiol, ond nid yw hyn yn angenrheidiol. Mae’r gallu i weithio’n hyblyg mewn tîm yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Cyferniod Y Swydd: EW275