Cynorthwyydd Cyllid – Prentis

Cydweli
£6.83 – £9.50 yr awr
Amser llawn
1.7.2022

Dyma gyfle gwych i weithio i gwmni ceir Gravells yn ein prif swyddfa yng Nghydweli. Mae gennym 7 safle ledled De Cymru felly mae’r adran Gyllid yn brysur iawn. Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cyllid (Prentis) i ymuno â’r adran.

Bydd y rôl yn gofyn i chi wneud gwaith sy’n
ymwneud â’r Cyfriflyfr Prynu/Cyfrifon Taladwy, yn ogystal â:
– Phrosesu anfonebau
– Cynnal cyfriflyfr prynu a gwerthu’r cwmni
– Prosesu taliadau
– Cysylltu â chwsmeriaid a chyflenwyr
– Tasgau gweinyddu cyffredinol
– Diweddaru a chynnal dogfennaeth weithdrefnol
– Bancio
– Cysoni cyllid

Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus gefnogi’r cyfrifydd rholi ac ymgymryd â dyletswyddau megis cysoni’r fantolen, paratoi data ar gyfer cyflwyno cyfansoddion misol i’r gwneuthurwyr ceir.

Dyma gyfle gwych i unigolyn sy’n chwilio am ei swydd gyntaf ym maes cyllid. Bydd y cwmni’n cefnogi’r ymgeisydd llwyddiannus i ennill cymhwyster AAT trwy Goleg Gŵyr Abertawe, a gall astudio Lefel 3 neu 4; dibynnu ar gymwysterau blaenorol yr unigolyn.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.