Cynorthwyydd Cyllid – Prentis

Cydweli
£6.56 – £8.91 yr awr
Amser llawn
17.9.2021

Dyma gyfle gwych i weithio i gwmni gwerthu ceir. Mae gan y cwmni 7 lleoliad ledled De Cymru ac mae’r Adran Gyllid yn hynod o brysur ac yn chwilio am Gynorthwyydd Cyllid i ymuno â’u hadran.

Bydd y rôl yn cynnwys ymgymryd â thasgau sy’n ymwneud â Chyfrifon Taladwy / Cyfriflyfr, yn ogystal â:
• Phrosesu ystod eang o anfonebau cymhleth ar system Kerridge
• Paru, coladu a chodio anfonebau i ganolfannau cost ledled y grŵp
• Sicrhau bod anfonebau’n cael eu hawdurdodi cyn prosesu taliadau
• Ffurflenni TAW

Dyma gyfle gwych i unigolyn sy’n chwilio am ei rôl gyntaf ym maes cyllid. Bydd y cwmni yn eich cefnogi i gwblhau cymhwyster AAT gyda Choleg Gŵyr Abertawe. Gallwch ymgymryd â chymhwyster lefel 3 neu 4. Bydd hyn yn dibynnu ar eich cymwysterau blaenorol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.