Cynorthwyydd Cyfrifon

Ystad Ddiwydiannol Crosshands
£6.86 – £9.50 yr awr
Amser Llawn
31.7.22

Mae cwmni ystafell ymolchi a gwastraff clinigol annibynnol mwyaf De Cymru yn bwriadu recriwtio Cynorthwyydd Cyfrifon. Mae’r cwmni’n awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig, hynod drefnus i’w dîm swyddfa. Gall y swydd hon gynnig cyfle i chi gael diwrnod astudio a chyllid tuag at gymwysterau cyfrifyddu proffesiynol AAT ar ôl cwblhau cyfnod prawf y cytunwyd arno. Rhaid bod gan yr ymgeisydd delfrydol o leiaf 5 gradd A-C ar lefel TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.