Cynorthwyydd Cyfrifon – Prentis

Llansamlet
£4.30 yr awr
Amser LLawn
25.10.2021

Mae cwmni cyfrifeg ar-lein yn chwilio am brentis i ymuno â’u tîm.
Dyma gyfle gwych i unigolyn sy’n chwilio am ei rôl gyntaf ym maes cyllid. Bydd y cwmni yn eich cefnogi wrth i chi gwblhau cymhwyster AAT yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, a gallwch ddewis astudio lefel 2 neu 3, mae hyn yn dibynnu ar eich cymwysterau blaenorol.
Byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag uwch aelodau o’r tîm i ddarparu cymorth i’w cleientiaid ar bob agwedd ar gyfrifon. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys anfonebu, cynorthwyo i baratoi cyfrifon, ffurflenni TAW a chysoni.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.