Cynorthwyydd Cyfreithiol

Canol Dinas Abertawe
£6.83-£9.50
Amser Llawn
19.8.2022

Mae cwmni cyfreithiol o Abertawe yn chwilio am Gynorthwyydd Cyfreithiol i gefnogi un o’u cyfreithwyr sy’n arbenigo mewn trawsgludo. Rôl lefel mynediad yw hon a bydd hyfforddiant mewnol llawn yn cael ei ddarparu. Bydd y rôl yn cynnwys darparu cymorth gweinyddol i’r cyfreithiwr, a bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo gyda chwblhau dogfennaeth gyfreithiol, creu llythyron/gohebiaeth i gleientiaid, cwblhau dogfennaeth y cofrestra tir a chysylltu â chleientiaid dros y ffôn a thros e-bost.
Mae’n hanfodol i chi feddu ar sgiliau cyfathrebu gwych, hyder, brwdfrydedd ac uchelgais.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.