Cynorthwyydd Clerigol – Prentis

Twyni Crymlyn
£4.30 yr awr
Amser llawn
25.10.2021

Mae labordy mecanyddol o’r DU (sydd wedi’u hachredu gan UKAS) yn ehangu ac yn chwilio am Gynorthwyydd Clerigol dan hyfforddiant.

Mae’r rôl yn addas ar gyfer rhywun sy’n chwilio am ei rôl weinyddu gyntaf a bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddarparu cymorth clerigol i’r holl dîm, cynghori ar unrhyw bryderon a’u hadrodd yn chwarterol, ffeilio, sganio a mynychu cyfarfodydd tîm misol.

Mae’r cwmni yn chwilio am rywun sydd am symud ymlaen gyda’r cwmni ac sy’n meddu ar sgiliau cyfathrebu gwych, llygad wych am fanylder, sgiliau TG cadarn wrth ddefnyddio Excel a phecynnau Microsoft eraill.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.