Cynorthwyydd Chwaraeon Dŵr

Bae Abertawe a’r Gŵyr
£4.81 – £9.50 yr awr
35 awr yr wythnos
30.06.22

Dyma rôl wych i rywun sy’n dymuno cychwyn gyrfa ym maes Chwaraeon Dŵr. Does dim angen i chi feddu ar unrhyw wybodaeth neu hyfforddiant blaenorol. Byddwn ni’n darparu hyfforddiant a fydd yn eich caniatáu i redeg sesiynau Chwaraeon Dŵr. Yn dibynnu ar yr unigolyn, bydd hyfforddiant pellach yn cael ei ddarparu, gan gynnwys cymwysterau Cyrff Rheoli Cenedlaethol megis y Gymdeithas Hwylio Frenhinol a Chanŵio Prydain.

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig sy’n gallu gweithio â menter a brwdfrydedd o ddarparu sesiynau a chyrsiau addysgol a hwyliog i ystod eang o gwsmeriaid.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.