Cynorthwyydd Cegin

Sgeti
£4.62 – £8.91 yr awr
26 – 30 awr 8am – 2pm
30.9.21

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cegin profiadol ac angerddol i weithio ochr yn ochr â’n Cogyddion a’n tîm cyfeillgar mewn Cartref Gofal lleol.
Byddwch yn gyfrifol am goginio a gweini brecwast i breswylwyr a chynorthwyo’r Cogydd gyda thasgau penodol. Yn ogystal, bydd gofyn i chi fod yn gyfrifol am ddyletswyddau’r Cogydd pan fydd ar wyliau blynyddol neu’n sâl.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.