Cynorthwyydd Cegin

Fairyhill & Oldwalls
£6.75 – £9.00 yr awr
Rhan-amser
13.8.21

Mae cwmni lleoliad priodasau llwyddiannus yn chwilio am Gynorthwyydd Cegin i ymuno â’u tîm. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys cadw’r gegin yn lân, cario stoc o un lle i’r llall, glanhau offer coginio a chynorthwyo’r Prif Gogydd. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol Lefel 3 mewn Hylendid Bwyd, profiad o weithio mewn cegin fawr, ymagwedd drefnus a sgiliau cyfathrebu da.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.