Cynorthwyydd Arlwyo Lluniaeth

Blackpill
£5.00 – £9.50 yr awr
Amser Llawn neu Ran-amser
24.06.22

Mae cwmni chwaraeon a hamdden yn chwilio sydd wedi’i leoli ger Blackpill yn lansio ciosg lluniaeth newydd yr haf hwn! Byddant yn cynnig diodydd cynnes ac oer i bawb sy’n defnyddio’u cyfleusterau ac yn cynnig bwydydd sydd eisoes wedi’u lapio a’u paratoi ymlaen llaw. Os ydych chi’n frwdfrydig, yn gwrtais ac yn hoffi gweithio gyda’r cyhoedd, dyma’r rôl berffaith ar eich cyfer chi!

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.