Cynorthwyydd Addysgu

Sgeti
£11,394 – £11,622
25 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn
30.6.2022

Mae Ysgol Uwchradd leol yn bwriadu recriwtio Cynorthwyydd Addysgu. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o’r diwygiadau ADY cenedlaethol, mewn ysgol sy’n arwain y ffordd o ran hyrwyddo cynhwysiant.

Gall yr ymgeisydd llwyddiannus fod yn rhywun sy’n dychwelyd i’r gweithle yn dilyn seibiant gyrfa, neu sydd eisoes â phrofiad o weithio fel Cynorthwyydd Addysgu mewn lleoliad cynradd neu uwchradd. Maen nhw hefyd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr a allai fod yn ystyried llwybr i addysgu yn y dyfodol ac sydd am ennill rhywfaint o brofiad o weithio mewn ysgol.

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus gael ymdeimlad cryf o empathi â phobl ifanc a rhai o’r heriau y maen nhw’n eu hwynebu yn eu bywydau. Byddwn yn darparu hyfforddiant a datblygiad parhaus i’ch cynorthwyo yn eich rôl.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.