Cynorthwyydd Addysgu Lefel 4 – Cymorth SIY

Sgeti
£12,832 – £14,450
25 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn
30.6.2022

Mae Ysgol Uwchradd leol yn bwriadu recriwtio Cynorthwy-ydd Addysgu Dwyieithog i ymuno â’n tîm cymorth Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY) ymroddedig yn yr ysgol ragorol hon.

Rydym yn edrych yn bennaf i recriwtio siaradwr Arabeg ar gyfer y rôl hon, ond efallai y byddwn hefyd yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau a phrofiad addas a allai gynnig iaith gymunedol wahanol.

Rydym yn croesawu ceisiadau o bob lefel o brofiad. Gall yr ymgeisydd llwyddiannus fod yn rhywun sy’n dychwelyd i’r gweithle yn dilyn seibiant gyrfa, neu sydd eisoes â phrofiad o weithio fel Cynorthwyydd Addysgu mewn lleoliad cynradd neu uwchradd. Mae’n bosibl y bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gymryd rhan mewn cyfarfodydd gyda rhieni a chyfrannu at adolygiadau blynyddol, yn unol ag arfer yr ysgol.

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus fod ag ymdeimlad cryf o empathi â phobl ifanc a rhai o’r heriau y maen nhw’n eu hwynebu yn eu bywydau.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.