Cynorthwywyr Ysgol Gynradd

Abertawe a’r cyffiniau
£140 y dydd
Amser llawn a rhan-amser
30.6.22

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r cwricwlwm cenedlaethol (y Cyfnod Sylfaen / Cwricwlwm Donaldson yn ddelfrydol)
• Profiad o weithio mewn ysgolion cynradd
• Sgiliau rheoli ymddygiad ac ystafell ddosbarth
• Sgiliau cadw amser a chyfathrebu ardderchog
• Sgiliau cynllunio a pharatoi ar gyfer dilyn neu greu cynlluniau gwers
• Gwiriad DBS cyfredol
• Aelodaeth o Gyngor y Gweithlu Addysg

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.