Cynorthwywyr Gwasanaeth Cwsmeriaid

Y Mwmbwls, Llansamlet a Llanelli
£6.56 – £8.91 yr awr
Amser llawn a rhan-amser
1.10.2021

Ydych chi eisiau gweithio i un o frandiau mwyaf adnabyddus Abertawe? Mae cwmni hufen iâ enwog yn chwilio am weithwyr newydd. Mae’r cynorthwywyr gwasanaeth cwsmeriaid yn rhan bwysig o brofiad y cwsmer, a disgwylir i ddeiliaid y swydd arbenigo mewn creu hufen iâ blasus, perffaith. Maent yn cysylltu â chwsmeriaid ac yn chwarae rhan bwysig o’u dydd. Mae’r rolau hyn yn berffaith ar eich cyfer chi os ydych yn hoffi bod yn rhan o dîm bywiog.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.