Cynorthwywyr Arlwyo a Bar

Glandŵr
£9.50 yr awr
Rhan Amser – Oriau Amrywiol
30.03.2023

Rydym yn chwilio am Gynorthwywyr Arlwyo a Bar i ymuno â sefydliad sy’n cynnig gwasanaeth bwyd a diod o ansawdd uchel ar ddiwrnodau’r gemau a diwrnodau nad ydynt yn cynnwys gemau. Bydd dyletswyddau cyffredinol y rôl yn cynnwys trefnu stoc y bar a pharatoi ystafelloedd a byrddau i weddu i safonau busnesau. Bydd gofyn i chi hefyd lanhau a chynnal a chadw blaen y tŷ a’r bariau, cyn ac ar ôl cynnig y gwasanaeth.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gyfrifol am sicrhau bod y busnes yn diwallu’r holl ofynion iechyd a diogelwch ac iechyd amgylcheddol dan arweiniad staff rheoli a goruchwylio. Yn ddelfrydol, bydd gan ymgeiswyr Dystysgrif  Hylendid Bwyd Lefel 1 (neu uwch) a chymhwyster mewn Iechyd a Diogelwch. I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon rhaid i chi fod yn drefnus a bydd gofyn i chi feddu ar sgiliau cyfathrebu a gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales