Cynllynydd Ceginau

Llanelli
£26,000
Amser Llawn
01.07.22

Mae gwneuthurwr ceginau blaenllaw yn chwilio am Gynllunydd Ceginau i ymuno â’u siop yn Llanelli. Maent yn rhoi pobl yn gyntaf ac yn buddsoddi mewn datblygu sgiliau a darparu cyfleoedd dilyniant gyrfa anhygoel. O ganlyniad i’w ardderchowgrwydd yn y gweithle, mae’r cwmni wedi cael eu henwi ar restr y Sunday Times ar gyfer y ’25 cwmni gorau i weithio iddynt’. Mae Depos y cwmni yn rhan annatod a hanfodol o’u gwaith, ac mae’r cwmni yn falch o’r twf a’r llwyddiant maent yn ei gyflawni. I barhau i ehangu eu busnes, maent yn gwybod y bod angen iddynt recriwtio’r ymgeiswyr gorau posib.

Gan adrodd i Reolwr y Depo, byddwch yn gwireddu breuddwydion cleientiaid (ar y cyd ag adeiladwyr) o ran creu ceginau perffaith. Bydd gofyn i chi ymweld â chartrefi cleientiaid i wrando ar eu syniadau, gwerthuso eu hanghenion a chynnig cyngor arbenigol, yna, byddwch yn cynllunio ceginau ysbrydoledig sy’n rhagori ar eu disgwyliadau.

Mae Cynllunwyr Ceginau yn dod o gefndiroedd amrywiol; fodd bynnag maent oll yn angerddol am gynllunio a darparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych. I lwyddo yn y rôl hon bydd angen i chi feddu ar sgiliau cyfathrebu gwych a’r gallu i feithrin perthnasoedd gwaith cadarn â chwsmeriaid. Byddwch yn defnyddio eich sgiliau gwerthu naturiol a’ch dawn greadigol i ragori ar dargedau sy’n cael eu gosod yn fisol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.