Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid – Prentis

Abertawe
£4.30 yr awr
Amser Llawn
10.12.21

Mae cwmni dyfeisiau meddygol yn chwilio am Gynghorwyr Gwasanaeth Cwsmeriaid i ddatblygu eu busnes. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys nodi, meithrin a chynnal perthnasoedd â chwsmeriaid newydd. Bydd gofyn i chi hefyd weithio’n uniongyrchol â gweithwyr meddygol proffesiynol. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn broffesiynol, trefnus, yn barod i ddysgu ac yn meddu ar lygad dda am fanylder.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.