Cynghorydd Canolfan Gyswllt

Abertawe (Hybrid)
£19,035
Amser Llawn neu Ran-amser
23.5.2022

Fel cynghorydd canolfan gyswllt, bydd gofyn i chi weithredu fel arbenigwr i gwsmeriaid dros y ffôn, gan greu teithiau anhygoel iddynt a gwireddu eu breuddwydion. Byddwch yn barod i fynd i’r afael â phob her rydych yn ei wynebu, ac yn hyrwyddo cynhyrchion a gwasanaethau nad yw ein cwsmeriaid yn gwybod amdanynt. Byddwch hefyd yn chwilio am ffyrdd i roi eich stamp eich hun ar y gwaith gan greu eiliadau hollol hudol nad yw’r cwsmeriaid yn eu disgwyl.

Ein cwsmeriaid yw calon ac enaid ein busnes. Hebddynt, ni fyddwn wedi gallu llwyddo. Byddwch yn derbyn hyfforddiant er mwyn cyflawni eich potensial llawn, a byddwn yn cynnig cyfleoedd hyfforddiant anhygoel i chi i ddatblygu eich gyrfa. Ffaith ddiddorol – mae bron i 100% o’n rheolwyr wedi gweithio eu ffordd i fyny yn fewnol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.