Cynghorydd Cadw Cwsmeriaid

Abertawe
£8.52 yr awr
37.5 awr yr wythnos (gan gynnwys penwythnosau)

Rydym yn chwilio am Gynghorydd Cadw Cwsmeriaid i ymuno â chanolfan cyswllt sy’n canolbwyntio’n benodol ar gwsmeriaid. Bydd cyfrifoldebau’r rôl yn cynnwys cefnogi cwsmeriaid dros y ffôn, ymateb i ymholiadau gan gwsmeriaid, mynd i’r afael â’u pryderon a’u helpu nhw i ddefnyddio cynnyrch neu wasanaeth benodol. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y swydd: DP227