Cyfrifydd dan Hyfforddiant

Canol Abertawe
£7.13 yr awr i £19,000 yn dibynnu ar brofiad
Amser llawn
19.10.22

Ar hyn o bryd rydyn ni’n cynorthwyo un o’r practisau cyfrifeg mwyaf yn Ne Cymru i recriwtio cyfrifydd dan hyfforddiant.

Bydd y rôl yn rhoi cyfle i chi ennill y sgiliau, y cymhwyster a’r profiad sydd eu hangen arnoch i ddilyn llwybr i’ch gyrfa yn y dyfodol fel Cyfrifydd Siartredig. Yn ogystal â rôl swydd gyffrous cewch gyfle i ddatblygu’ch hun ymhellach fel gweithiwr proffesiynol, gan ennill profiad a dysgu sgiliau allweddol drwy raglen datblygu strwythuredig a chyfleoedd di-ri eraill.

Bydd disgwyl i chi ennill gradd B neu uwch ym mhob un o’ch pynciau Safon Uwch a bod yn angerddol am fod yn gyfrifydd cymwysedig. Rhaid i chi fod yn drefnus a chadw’ch pen o dan bwysau, bod â diddordeb mewn technoleg a sut y gellir ei defnyddio i wella prosesau.
Byddwch yn rhywun sy’n rhoi sylw mawr i fanylder, yn sicrhau bod pethau’n cael eu cwblhau, ac yn gallu rheoli’r her o weithio ac astudio ar yr un pryd.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.