Cyfrifydd Dan Hyfforddiant – Ymadawyr Ysgol

Canol Abertawe
£7.13 yr awr
Amser Llawn
4.6.22

Rydym yn cefnogi un o gwmnïau cyfrifeg mwyaf De Cymru gyda cheisiadau i astudio yn eu Hacademi Hyfforddiant ar gyfer 2022/23.

Fel rhan o’r rôl byddwch yn ennill y sgiliau, cymhwyster a’r profiad angenrheidiol sydd angen arnoch i sicrhau gyrfa fel Cyfrifydd Siartredig. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddatblygu ymhellach yn broffesiynol, gan ennill profiad a sgiliau allweddol drwy astudio rhaglen datblygu strwythuredig a chyfleoedd perthnasol eraill. Rhaid i chi gael graddau a ragwelir o B neu uwch ar gyfer pob un o’ch cymwysterau Safon Uwch, ynghyd ag angerdd am ddod yn gyfrifydd cymwysedig. Rhaid i chi fod yn drefnus ac yn ddigynnwrf dan bwysau, a bydd gennych ddiddordeb mewn technoleg a sut y gellir ei ddefnyddio i wella prosesau. Bydd gennych lygad dda am fanylder, y gallu i gwblhau prosiectau a rheoli’r her o weithio ac astudio ar yr un pryd.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.