Cyfrifydd Dan Hyfforddiant – Graddedigion

Canol Abertawe a’r Bontfaen
Cyflog Graddedigion – £19,000
Amser Llawn
4.6.22

Rydym yn cefnogi un o gwmniau cyfrifeg mwyaf De Cymru gyda cheisiadau i astudio yn eu Hacademi Hyfforddiant. Mae’r cwmni mor hyderus yn eu cynlluniau twf fel eu bod am recriwtio ar gyfer eleni a’r blynyddoedd nesaf. Trwy fod yn rhan o’r academi, byddwch yn cael cyfle i ennill sgiliau ymarferol a chymwysterau. Bydd gennych hefyd fynediad at amrywiaeth eang o waith ac arbenigedd cleientiaid.
Fel rhan o’r rôl byddwch yn ennill y sgiliau, cymhwyster a’r profiad angenrheidiol sydd angen arnoch i sicrhau gyrfa fel Cyfrifydd Siartredig. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddatblygu ymhellach yn broffesiynol, gan ennill profiad a sgiliau allweddol drwy astudio rhaglen datblygu strwythuredig a chyfleoedd perhnasol eraill.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.