Cyfrifydd dan hyfforddiant

Swansea, Carmarthen or Haverfordwest
£6.56 to £8.91 yr awr
Amser Llawn
28.5.2021

Mae un o gwmnïau cyfrifyddu mwyaf De a Gorllewin Cymru yn chwilio am Gyfrifydd dan Hyfforddiant. Byddwch yn derbyn cefnogaeth i gwblhau cymhwyster AAT Lefel 4 cyn gweithio tuag at gymhwyso fel cyfrifydd.

Bydd dyletswyddau’r rôl yn amrywio a byddwch yn gweithio’n agos gydag Uwch aelod o staff yn eu cynorthwyo gydag ystod eang o faterion cyfrifyddu a threthiant. Byddwch yn gyfrifol am baratoi cyfrifon a chynorthwyo gyda rhai agweddau ar drethiant a gohebiaeth.

Rhaid ichi feddu ar sgiliau rhyngbersonol gwych a’r gallu i feithrin cysylltiadau yn gyflym, gan weithio’n dda ar eich liwt eich hun ac fel rhan o dîm.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.