Cyfrifydd dan hyfforddiant

Llansamlet
£6.56 to £8.91 yr awr
Amser Llawn
28.5.2021

Mae cwmni cyfrifeg llwyddiannus yn Abertawe yn chwilio am Gyfrifydd dan hyfforddiant. Dyma gyfle gwych i weithio mewn sefydliad a fydd yn eich helpu i ennill cymhwyster ACCA, felly, rhaid ichi feddu ar 2 Gymhwyster Safon Uwch (A-C).

Dyma rôl amrywiol iawn, a byddwch yn gweithio gydag uwch aelod o’r tîm wrth ddarparu gwasanaeth cyfrifyddu, archwilio a threthiant, neu wasanaethau ansolfedd i gleientiaid. Byddwch yn paratoi cyfrifon, profi archwiliadau a chynorthwyo mewn rhai meysydd trethiant a gohebiaeth, ar gyfer gweithwyr iau.

Rhaid ichi feddu ar sgiliau rhyngbersonol gwych, ymagwedd gefnogol, empathetig a chyfeillgar, gan fod yn weithiwr tîm da. Dyma gyfle gwych i rywun sy’n eisiau cymhwyso fel cyfrifydd.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.