Cyfrifydd Dan Hyfforddiant

Canol Dinas Abertawe
£6.56 – £8.91 yr awr
Amser llawn
30.4.2021

Mae practis adnabyddus a sefydledig yng nghanol y ddinas yn gobeithio recriwtio Cyfrifydd dan Hyfforddiant i’w dîm. Maen nhw naill ai’n chwilio am rywun sydd â blwyddyn o brofiad ym maes cyfrifeg, yn ddelfrydol mewn practis, neu fyfyriwr AAT eithriadol sy’n chwilio am ei rôl gyfrifeg gyntaf.

Bydd dyletswyddau dyddiol yn cynnwys paratoi cyfrifon i fantolen brawf, ffurflenni TAW, cysylltu â chleientiaid a delio ag ymholiadau a chefnogi’r tîm i ddarparu lefel ardderchog o wasanaeth.

Bydd yr unigolyn addas yn meddu ar sgiliau cyfathrebu a phartneru busnes rhagorol, bydd yn gallu datblygu ei alluoedd dadansoddol a bydd ganddo ddiddordeb brwd mewn ehangu eu gwybodaeth o fusnes. Rhaid bod yn hyddysg wrth ddefnyddio Microsoft Office a byddai profiad mewn systemau cyfrifyddu Sage neu Xero yn fantais amlwg.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.