Cyfrifydd Dan Hyfforddiant

Abertawe
£6.83 – £9.50 yr awr
Amser Llawn
24.06.2022

Dyma rôl berffaith i rywun  sy’n chwilio am ei swydd gyntaf ym maes cyfrifeg. Mae cwmni prysur a ffyniannus am agor swyddfa newydd yn Abertawe, ac maent yn chwilio am Weithiwr Dan Hyfforddiant i weithio ochr yn ochr â’r Cyfarwyddwyr.

Dyma gyfle gwych i rywun sy’n dymuno ymuno â chwmni sy’n gwerthfawrogi eu gweithwyr. Mae’r cwmni yn gweithio’n galed i ragori ar safonau arferol ac yn cynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf mewn amgylchedd gwaith unigryw.

Bydd y cwmni yn eich helpu i ennill cymhwyster AAT a byddwch yn gyfrifol am gynorthwyo gyda thasgau cadw llyfrau wythnosol a misol, cyfathrebu â chleientiaid a CThEM a gwaith chydymffurfedd CThEM megis y gyflogres, TAW a CIS. Byddwch hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio’r dechnoleg gyfrifo ddiweddaraf ac yn cynorthwyo gyda rheoli cyfrifon, yn y pendraw. Os ydych chi’n ymrwymedig, ymroddedig, hunangymhellol ac yn dymuno gweithio i gwmni sy’n rhoi datblygiad parhaus yn gyntaf, dyma’r rôl berffaith ar eich cyfer chi.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.