Cyfrifydd Dan Hyfforddiant

Canol y ddinas – Abertawe
£6.83 – £9.50 yr awr
Amser llawn
1.7.2022

Dyma gyfle gwych i ymuno â Lumin Accountancy, cwmni cyfrifeg yng nghanol Abertawe sy’n tyfu’n barhaus. Yn ddiweddar, cafodd y cwmni ei bleidleisio’n un o 3 gwmni cyfrifeg gorau Abertawe, felly maen nhw’n uchel iawn eu parch. Byddwch yn cael cyfle i astudio cwrs AAT wrth weithio ag ystod eang o gleientiaid. Byddwch yn cynorthwyo’r tîm i gadw cyfrifon, cysoni, rheoli cyfrifon, anfonebu a chynnal a chadw cyflogresi. Byddwn yn darparu hyfforddiant llawn i’r ymgeisydd llwyddiannus.

Rhaid i chi feddu ar ysfa i weithio fel cyfrifydd o fewn cwmni hwn, ynghyd â gallu i gyfathrebu’n effeithiol, meithrin cysylltiadau da, aml-dasgio a gweithio gan ddefnyddio eich menter eich hun.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.