Cyfrifydd Dan Hyfforddiant

Canol Dinas Abertawe
£6.56 – £8.91 yr awr
Amser llawn
30.4.2021

Dyma gyfle gwych i ymuno â phractis sy’n tyfu yng nghanol Abertawe a bleidleisiwyd yn ddiweddar yn un o’r 3 Chyfrifydd gorau yn Abertawe.
Cewch gyfle i astudio tuag at eich cymhwyster AAT wrth weithio ar bortffolio cymysg o gyfrifon cleientiaid. Byddwch yn helpu’r tîm i baratoi’r cyfrifon, cysoniadau, cyfrifon rheoli, anfonebau a’r gyflogres ond bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu.
Rhaid bod gennych awydd cryf i fod yn gyfrifydd ar gyfer y swydd hon, gallu cyfathrebu’n effeithiol, meithrin perthynas gref, amldasgio a gallu gweithio ar eich menter eich hun.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.