Cyfrifydd dan Hyfforddiant

Canol Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Amser Llawn
11/9/20

Dyma gyfle gwych i ymuno â chwmni cyfrifyddiaeth yn Abertawe sy’n chwilio i ychwanegu at ei dîm. Byddwch yn gweithio’n agos â 2 Gyfarwyddwr a Chyfrifydd sydd wedi cymhwyso yn rhannol i baratoi cyfrifon i’r fantolen, a byddwch yn gweithio gyda TAW, ffurflenni treth personol, cynorthwyo gyda rheoli cyfrifon ynghyd â bod yn gyfrifol am y gyflogres i amrywiaeth o gleientiaid. Bydd y cwmni’n cefnogi eich astudiaethau AAT a’ch dilyniant i asutio cymhwyster ACCA. Rhaid ichi feddu ar lefel 3 AAT (o leiaf), ond mi fyddant yn ystyried ymgeiswyr heb unrhyw brofiad o gyfrifyddu. Mae’r gallu i feithrin perthnasau, cyfathrebu’n effeithiol, gweithio ar eich liwt eich hun a glynu at derfynau amser llym yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.