Cydlynydd Priodasau

Fairyhill & Oldwalls
£17,000 – £27,000 Dibynnu ar brofiad
Amser Llawn
13.8.21

Mae cwmni lleoliad priodasau llwyddiannus yn chwilio am Gydlynydd Priodasau i ymuno â’u tîm. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys sicrhau bod cyfrifon cleientiaid yn cael eu rheoli yn effeithiol, sicrhau bod y lleoliad yn barod bob bore a chynnal cysylltiadau gwych â phartneriaid mewnol ac allanol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru gweithio yn annibynnol, yn meddu ar sgiliau trefnu o’r radd flaenaf a llygad wych am fanylder. Byddai meddu ar brofiad blaenorol o fewn y sector priodasau yn fanteisiol ond nid yw hyn yn hanfodol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.