Cydlynydd Premier League Inspires

De Orllewin Cymru
£24,000-£27,000
Amser Llawn
10.6.24

Diben y rôl hon yw cydlynu a darparu prosiect Premier League Inspires mewn ysgolion uwchradd ar draws De Orllewin Cymru. Mae’r prosiect yn gwneud y mwyaf o apêl y Premier League a chlybiau pêl-droed proffesiynol i gefnogi pobl 11-25 oed sydd mewn perygl o beidio â chyrraedd eu potensial. Byddwch yn gyfrifol am gefnogi’r unigolion wrth iddynt symud ymlaen drwy’r system addysg ac oedolaeth gynnar. Dan fanner Premier League Inspires, Swans Foundation yn darparu ymyriadau Iechyd a Lles, cymwysterau Princes Trust Achieve, diwrnodau cwricwlwm, prosiectau gweithredu cymdeithasol ac amrywiaeth o weithgareddau addysgol eraill.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales