Cydlynydd Marchnata Dan Hyfforddiant

Uplands
£4.81 ya
Llawn Amser
30.06.2022

Fel Cydlynydd Marchnata Dan Hyfforddiant, byddwch yn gweithio’n agos â’n tîm marchnata a’n cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus allanol. Byddwch yn hybu brandiau i ddenu cynulleidfa ehangach ar y cyfryngau cymdeithasol, ac yn ein helpu i achub y blaen ar fusnesau eraill y diwydiant. Os ydych yn chwilio am yrfa mewn marchnata, cysylltwch â ni!

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.