Cydlynydd Cymorth Systemau

Llansamlet
£20k y flwyddyn
Amser llawn
30.06.22

Oherwydd estyniad parhaus y cwmni, mae gennym gyfle newydd cyffrous i Gydlynydd Cymorth Systemau ymuno â’r tîm. Bydd y rôl wedi’i lleoli yn ein Hadran Desg Gymorth, sef yr hyb cyfathrebu a chymorth canolog ar gyfer ein cleientiaid a’n staff fel ei gilydd.

Prosesu ac ymateb i amrywiaeth o ymholiadau gan gwsmeriaid drwy systemau TG y cwmni.
Casglu data gan y Tîm Gweithredol er mwyn paratoi a chyhoeddi adroddiadau gwasanaeth cwsmeriaid misol ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid.
Rhoi cymorth, cynnal a rheoli systemau TG y cwmni, fel Ezitracker, Zendesk, iAuditor, Adobe DC Pro, BT cloud, Word Press, Social Values Portal a’r porth cleientiaid.
Rhoi cymorth gweinyddol i’r holl adrannau a chyflenwi data dadansoddol pan fydd angen.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.