Cydlynydd Ceisiadau a Gwerthiannau

Llansamlet
£20k y flwyddyn
Amser Llawn
30.6.22

Bydd y rôl newydd hon yn rhan o’r tîm datblygu busnes, sy’n canolbwyntio ar fusnes newydd a chadw cleientiaid presennol o fewn y sector gwasanaeth FM meddal a glanhau, a darparu cymorth i swyddogaeth weinyddol y busnes ehangach pan fydd angen.

Pwrpas y rôl yw darparu cymorth i’r tîm datblygu busnes drwy helpu i greu deunydd ysgrifenedig a gweledol cymhellol ar gyfer cyflwyniadau mewn ymateb i dendrau gwasanaeth cleientiaid newydd a phresennol. Yn ogystal, bydd y rôl yn cynnwys nodi targedau gwerthu newydd, a darparu deunydd marchnata i gefnogi gweithgareddau’r cwmni, boed hynny trwy ein gwefan, astudiaethau achos neu mewn ymateb uniongyrchol i gais am wasanaeth.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.